КЗО "НВК № 72 " ДМР
сайт посетили счетчик посещений чел.

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

 

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

 

Педагогічні працівники

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

 

Відсоток

від потреби

Педагогічні працівники, усього

18

18

0

у тому числі ті, що мають відповідну освіту

18

18

0

Працюють у закладі освіти за сумісництвом

-

0

-

 

 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Наймену-вання посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Педаго-гічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу, номер, дата видачі документа)

Примітки

Особи, які працюють за основних місцем роботи

Англійська мова,

директор

Тюміна Владислава Олександрівна

Директор

Бердянський державний педагогічний університет,

2018 р.,

спеціальність: початкова освіта, професійна кваліфікація: вчитель початкової школи, організатор початкової освіти, вчитель англійської мови

 

 

 

 

9 років

За графіком курси у 2020 році

 

Учитель англійської мови

Відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст

І категорії»,

2019 р.

ДОІППО, курси для вчителів початкових класів, з викладанням англійської мови,

посвідчення

№6831

від 30.05.2014 р.

За графіком курси у

2019 році

Англійська мова,

заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально-вихованої роботи

 

Германчук Вікторія

Андріївна 

Заступник директора з навчальної роботи

Бердянський державний педагогічний університет,

2019 р.,

спеціальність: початкова освіта, професійна кваліфікація: вчитель початкової школи, вчитель англійської мови в початковій школі

10 тарифний розряд

2 роки

 

За графіком курси у 2020 році

Заступник директора з навчально-виховної роботи

КЗВО «ДАНО»ДОР курси для заступників директорів з виховної роботи, посвідчення СТ    № ДН 41682253/1606

від 28.02.2019р.

Учитель англійської мови

 

Початкові класи, заступник директора з навчальної роботи, українська мова та література

Міхо

Дар’я

Сергіївна

Заступник директора з навчальної роботи

Кримський інженерно-педагогічний університет,

2011 р.,

 спеціальність: початкове

навчання, кваліфікація: вчитель початкових класів, вчитель української мови в основній школі

Відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст

І категорії»,

2019 р.

8 років

КЗВО «ДАНО» ДОР курси для заступників директорів з навчальної роботи, посвідчення № ДН 41682253/5997

від 13.10.2018р.

 

Учитель початкових класів

КЗВО «ДАНО» ДОР курси для вчителів початкових класів, посвідчення СТК № 3611

від 07.09.2019р.

Учитель української мови та літератури

 

 

За графіком курси у 2020 році

Музичне мистецтво, педагог-організатор

Дрок

Тетяна

Анатоліївна

Учитель музичного мистецтва

Дніпропетровське педагогічне училище,1985, спеціальність: музичне виховання, кваліфікація: вчитель музики, музичний вихователь

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєному тарифному розряду №11

та педагогічному званню

«старший учитель»,

2016 р.

30 років

ДОІППО, курси для вчителів музичного мистецтва, посвідчення №7901

від 27.11.2015 р.;

КЗВО «ДАНО» ДОР, для вчителів освітньої галузі «Мистецтво» відповідно до Концепції «Нова українська школа»,

сертифікат

№ 4836

від 17.08.2018 р.

 

Педагог-організатор

11 тарифний розряд

КЗВО «ДАНО»ДОР, для педагогів-організаторів, посвідчення СПК № ДН 41682253/5596

від 20.09.2019р.

 

Початкові класи, географія

Скоромолот Олена Леонідівна

Учитель початкових класів

Педагогічне училище, 2006 р.,

 спеціальність: початкове навчання, кваліфікація: вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією організатора роботи з учнівськими об’єднаннями;

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

2011 р.,

 спеціальність: географія, кваліфікація: бакалавр з географії

Відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст

ІІ категорії»,

2019 р.

13 років

КЗВО «ДАНО» ДОР, для вчителів початкових класів з викладанням ІКТ, посвідчення №844

від 15.02.2019 р.

 

Учитель географії

11 тарифний розряд

За графіком курси у 2020 році

Українська мова та література, російська мова, зарубіжна література, історія,

трудове навчання

Чала

Наталія Іванівна

Учитель української мови та літератури

Запорізький педагогічний інститут,

1976 р.,

 спеціальність: російська мова та література, кваліфікація: вчитель російської мови і літератури середньої школи

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню

«учитель-методист»,

2018 р.

 

42 роки

ДОІППО, курси для вчителів української мови і літератури,

посвідчення

№7994-17

від 27.12.2017 р.

 

Учитель російської мови

 

ДОІППО, курси для вчителів російської мови, літератури, світової літератури, посвідчення СПК № 1785

від 26.12.2014 р.

 

Учитель зарубіжної літератури

 

За графіком курси у 2019р.

Учитель історії

 

 

Учитель трудового навчання

 

 

За графіком курси у 2020р.

Українська мова та література, історія,

трудове навчання

Кушнір

Ольга

 Іванівна

Учитель української мови та літератури

Харківський педагогічний інститут,

1978 р.,

 спеціальність: українська мова та література, кваліфікація: вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню

«старший учитель»,

2017 р.

42 роки

ДОІППО, курси для вчителів української мови і літератури,

посвідчення

№1692-17

від 08.06.2017 р.

 

Учитель історії

 

 

 

За графіком курси у 2019р.

Учитель трудового навчання

 

 

 

За графіком курси у 2020р.

Українська мова та література, зарубіжна література, трудове навчання

Криванич

Інна Григорівна

Учитель української мови та літератури

Криворізький державний педагогічний університет,

2001 р.,

 спеціальність: українська мова та література, кваліфікація: вчитель української мови та літератури

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»,

присвоєно педагогічне звання

«учитель-методист»,

2017 р.

17 років

ДОІППО, курси для вчителів української мови і літератури,

посвідчення

№3365

від 22.03.2013 р.

За графіком курси у

2021 році

Учитель зарубіжної літератури

 

 

ДОІППО, курси для вчителів зарубіжної літератури, посвідчення СПК № ДН 24983906/7326-16 від 18.11.2016 р.

 

Учитель трудового навчання

 

 

 

За графіком курси у

2020 році

Англійська мова

Логунова Людмила Іванівна

Учитель англійської мови

Краснодарський державний педагогічний інститут,

1961 р.,

 спеціальність: англійська і німецька

мови, кваліфікація: вчитель англійської та німецької мови середньої школи

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню

«учитель-методист»,

2015 р.

56 років

ДОІППО, курси для вчителів англійської мови,

посвідчення

№1921

від 30.04.2014 р.

За графіком курси у

2020 році

Французька мова

Іщенко

Мая

Георгіївна

Учитель французької мови

Дніпропетровський державний університет,

1976 р.,

 спеціальність: французька мова і література, кваліфікація: філолога-викладача французької мови та літератури

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»,

2015 р.

38 років

КЗВО «ДАНО»ДОР , курси для вчителів французької мови,

Посвідчення СПК

№ДН 41682253/4261

від 24.05.2019 р.

 

Математика,

Інформатика, образотворче мистецтво, трудове навчання

Мерзялкова Тетяна Володимирівна

Учитель математики

Ніжинський державний педагогічний інститут

ім. М.В. Гоголя,

1997р., спеціальність: математика і основи інформатики,

кваліфікація: вчитель математики і основ інформатики

Відповідає займаній посаді та раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2016 р.

22 роки

ДОІППО, курси для вчителів математики, посвідчення СПК № 3356

від 15.05.2015 р.

За графіком курси у

2020 році

Учитель інформатики

 

 

Учитель образотворчого мистецтва

 

 

Учитель трудового навчання

 

 

Математика, фізика,

трудове навчання

Горяніна

Наталія

Володимирівна

Учитель математики

Дніпропетровський державний  університет,

1997 р.,

 спеціальність: математика, кваліфікація: математика

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню

«учитель-методист»,

2017 р.

23 роки

ДОІППО, курси для вчителів математики, які додатково викладають фізику та астрономію, посвідчення

№8155-17

від 17.11.2017 р.

 

Учитель фізики

 

Учитель трудового навчання

 

 

За графіком курси у

2020 році

Біологія,

хімія,

основи здоров’я

Желєзняк

Ніна

Іванівна

Учитель біології та хімії

Дніпропетровський державний університет,

1977 р.,

 спеціальність: біологія, кваліфікація: біолог, викладач біології та хімії

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2016 р.

40 років

ДОІППО, курси для вчителів хімії, які одночасно викладають біологію, екологію та природознавство,

посвідчення

№1962

від 31.03.2017 р.

 

Учитель основ здоров’я

 

 

За графіком курси у

2020 році

Інформатика, педагог-організатор, природознав-ство,

основи правознавства, трудове навчання

Пазиніч

Людмила

Іванівна

Учитель

інформатики

Дніпропетровський державний університет,

1973 р.,

 спеціальність: гідроаеромеханіка, кваліфікація: механік

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню

«учитель-методист»,

2015 р.

33 роки

ДОІППО, курси для вчителів, які викладають інформатику,

посвідчення

№732

від 20.02.2015 р.

 

Педагог-організатор

 

КЗВО «ДАНО»ДОР, для педагогів-організаторів, посвідчення СПК № ДН 41682253/5601

від 20.09.2019р.

 

Учитель природознав-ства

 

 

За графіком курси у

2020 році

Учитель основ правознавства

 

 

Учитель трудового навчання

 

 

Початкові класи

Павлік

Катерина Сергіївна

Учитель початкових класів

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка,

2018 р,

спеціальність: початкова освіта, кваліфікація: Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи. Викладач педагогіки і методик початкової освіти.

11 тарифний розряд

4 роки

КЗВО «ДАНО» ДОР курси для вчителів початкових класів, посвідчення СТК № 3606

від 07.09.2019р.

 

Початкові класи

Романова

Валентина

Михайлівна

Учитель початкових класів

Уманський державний педагогічний

Інститут,

1979 р.,

 спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання, кваліфікація: вчитель початкових класів

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню

«учитель-методист»,

2019 р.

42 роки

КЗВО «ДАНО»ДОР, курси для вчителів початкових класів з викладанням ІКТ, вчителі образотворчого мистецтва,

посвідчення

№3622

від 26.04.2019 р.

 

Початкові класи

Лукашова Марія Валентинівна

Учитель початкових класів

Комунальний заклад Вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради ,     2019 р.,

спеціальність:  початкова освіта з додатковою

кваліфікацією «Вчитель з  початкової освіти з правом навчання іноземної мови»;

студентка заочної форми навчання 2 курсу Бердянського державного педагогічного університету факультету філології та соціальних комунікацій, довідка

від 07.10.2019 р. №19371

 

10 тарифний

розряд

2 місяці

КЗВО «ДАНО» ДОР курси для вчителів початкових класів, посвідчення СТК № 3612

від 07.09.2019р.

Працює у закладі з  23.07.2019р.

Фізична культура

Першина

Світлана

Олексіївна

Учитель фізичної культури

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка,

2017 р.,

 спеціальність: фізичне виховання,  кваліфікація: вчитель фізичної культури

11 тарифний розряд

28 років

 

Курси за графіком у 2020 році

 

 

Директор КЗО «НВК №72» ДМР                                                                                                                                               В.О. Тюміна